401

V rámci HRAVÝCH TVORIVÝCH DIELNÍ sa deti naučia základy kreslenia, maľovania a vyskúšajú si prácu s rozličnými materiálmi. Hravou formou sa oboznámia s dejinami a technikami výtvarného umenia.

PROGRAM:

Pondelok
08.00 – 08.30 postupný príchod detí do tábora
08.30 – 09.45 spoločenské hry
09.45 – 10.00 desiata
10.00 – 11.30 športové hry
12.00 – 12.45 obed
12.45 – 15.00 tvorivé dielne
15.00 – 15.15 olovrant
15.15 – 16.30 súťaže
16.30 – 16.45 postupný odchod detí z tábora
Štvrtok
08.00 – 08.30 postupný príchod detí do tábora
08.30 – 09.45 veselé čítanie
09.45 – 10.00 desiata
10.00 – 11.30 športové hry
12.00 – 12.45 obed
12.45 – 15.00 tvorivé dielne
15.00 – 15.15 olovrant
15.15 – 16.15 spoločenské hry a súťaže
16.30 – 16.45 postupný odchod detí z tábora
Utorok
08.00 – 08.30 postupný príchod detí do tábora
08.30 – 09.45 spoločenské hry
09.45 – 10.00 desiata
10.00 – 11.30 športové hry
12.00 – 12.45 obed
12.45 – 15.00 tvorivé dielne
15.00 – 15.15 olovrant
15.15 – 16.15 zábavné a poučné čítanie
16.15 – 16.30 postupný odchod detí z tábora
Piatok
08.00 – 08.30 postupný príchod detí do tábora
08.30 – 09.45 tvorivé dielne, príprava masiek a dekorácie
09.45 – 10.00 desiata
10.00 – 11.30 súťaže
12.00 – 12.45 obed
12.45 – 15.00 karneval
15.00 – 15.15 olovrant
15.15 – 16.15 hry, súťaže a udeľovanie cien
16.30 – 16.45 postupný odchod detí z tábora
Streda
08.00 – 08.30 postupný príchod detí do tábora
08.30 – 09.45 tvorivé dielne
09.45 – 10.00 desiata
10.00 – 11.30 spoločenské hry a súťaže
12.00 – 12.45 obed
12.45 – 15.00 výlet vláčikom, minigolf
15.00 – 15.15 olovrant
15.15 – 16.15 tvorivé dielne
16.30 – 16.45 postupný odchod detí z tábora

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ V ZÁVISLOSTI OD POČASIA