Prihláška dieťaťa do tábora

Meno a priezvisko dieťaťa:

Dátum narodenia (deň, mesiac, rok):
Zdr.poisťovňa:

Záväzne prihlasujem svoje dieťa do denného tábora "HRAVÉ TVORIVÉ DIELNE"

Meno a priezvisko prihlasovateľa (zákonný zástupca):

Adresa (bydlisko - ulica, číslo, PSČ):

Tel. kontakt:

E-mail:

Turnus I 13. – 17.8. 2018

Turnus II 20. – 24.8. 2018

Turnus III 27. – 31.8. 2018

a ďalšie termíny podľa záujmu

CENA:

HRAVÉ TVORIVÉ DIELNE cena: 80 eur/Turnus/Dieťa

SAMOSTATNÉ DNI cena: 16 eur/Deň/Dieťa

Môžete sa prihlásiť aj vyplnením

a doručením vytlačeného tlačiva: