Kreatívne centrum Helias  ponúka širokú škálu kurzov, seminárov a odborných prednášok.  Pre deti pripravujeme záujmové krúžky a počas školských prázdnin organizujeme tematické denné tábory. Tvorivosť si s lektormi môžu rozvíjať veľkí aj malí v rámci rôznych krátkodobých workshopov ale aj dlhodobých kurzov. Počas kurzov zameraných na interiérový dizajn ponúkame okrem teoretických vedomostí  aj praktické zručnosti a exkurzie. V tejto oblasti spolupracujeme s renomovanými architektmi a špecialistami z príslušných odborov.

267
537